Hong Kong

      

Hong Kong 1977 - 50 cents, circulata
Hong Kong 1977 - 50 cents, circulata Hong Kong
Weight (gr) 4.9 Diameter (mm) 22.5
3,00 RON
Hong Kong 1978 - 10 cents, circulata
Hong Kong 1978 - 10 cents, circulata Hong Kong
Weight (gr) 4.46 Diameter (mm) 20.5
3,00 RON
Hong Kong 1980 - 1 dollar, circulata
Hong Kong 1980 - 1 dollar, circulata Hong Kong
Weight (gr) 7.1 Diameter (mm) 25.5
4,00 RON
Hong Kong 1994 - 1 dollar, circulata
Hong Kong 1994 - 1 dollar, circulata Hong Kong
Weight (gr) 7.1 Diameter (mm) 25.5
5,00 RON
Hong Kong 1994 - 20 dollars, XF
Hong Kong 1994 - 20 dollars, XF Hong Kong
- are un pliu in mijloc
46,00 RON
Hong Kong 1995 - 1 dollar, circulata
Hong Kong 1995 - 1 dollar, circulata Hong Kong
Weight (gr) 7.1 Diameter (mm) 25.5
4,00 RON
Hong Kong 1997 - 1 dollar, circulata
Hong Kong 1997 - 1 dollar, circulata Hong Kong
Weight (gr) 7.1 Diameter (mm) 25.5
4,00 RON