Hong Kong

      

Hong Kong 1967 - 10 cents, circulata
Hong Kong 1967 - 10 cents, circulata Hong Kong
Weight (gr) 4.46 Diameter (mm) 20.5
3,00 RON
Hong Kong 1975 - 10 cents , circulata
Hong Kong 1975 - 10 cents , circulata Hong Kong
Weight (gr) 4.46 Diameter (mm) 20.5
3,00 RON
Hong Kong 1977 - 20 cents, circulata
Hong Kong 1977 - 20 cents, circulata Hong Kong
Weight (gr) 2.6 Diameter (mm) 19
3,00 RON
Hong Kong 1977 - 50 cents, circulata
Hong Kong 1977 - 50 cents, circulata Hong Kong
Weight (gr) 4.9 Diameter (mm) 22.5
3,00 RON
Hong Kong 1978 - 10 cents, circulata
Hong Kong 1978 - 10 cents, circulata Hong Kong
Weight (gr) 4.46 Diameter (mm) 20.5
3,00 RON
Hong Kong 1978 - 20 cents, circulata
Hong Kong 1978 - 20 cents, circulata Hong Kong
Weight (gr) 2.6 Diameter (mm) 19
3,00 RON
Hong Kong 1979 - 20 cents, circulata
Hong Kong 1979 - 20 cents, circulata Hong Kong
Weight (gr) 2.6 Diameter (mm) 19
3,00 RON
Hong Kong 1980 - 1 dollar, circulata
Hong Kong 1980 - 1 dollar, circulata Hong Kong
Weight (gr) 7.1 Diameter (mm) 25.5
4,00 RON
Hong Kong 1993 - 2 dollars, circulata
Hong Kong 1993 - 2 dollars, circulata Hong Kong
Weight (gr) 8.4 Diameter (mm) 28
7,00 RON
Hong Kong 1994 - 1 dollar, circulata
Hong Kong 1994 - 1 dollar, circulata Hong Kong
Weight (gr) 7.1 Diameter (mm) 25.5
5,00 RON
Hong Kong 1995 - 1 dollar, circulata
Hong Kong 1995 - 1 dollar, circulata Hong Kong
Weight (gr) 7.1 Diameter (mm) 25.5
4,00 RON
Hong Kong 1997 - 1 dollar, circulata
Hong Kong 1997 - 1 dollar, circulata Hong Kong
Weight (gr) 7.1 Diameter (mm) 25.5
4,00 RON
Hong Kong 1997 - 20 cents, circulata
Hong Kong 1997 - 20 cents, circulata Hong Kong
Weight (gr) 2.6 Diameter (mm) 19
3,00 RON